Exsto.ro - IT Services & Consulting
ro en
Metodologie   methodology

photoFinalizarea cu succes a unui proiect software depinde, în mare măsură, de alegerea soluțiilor. Aceste soluții se raportează la realitatea înconjurătoare și, implicit, la necesitățile clientului.

Existența unei strânse colaborări cu partenerul/clientul presupune anticiparea dorințelor acestuia. De aceea, este esențial ca înaintea inceperii unui proiect să înțelegem cât mai bine clientul. Acest fapt conduce, în final, la dezvoltarea unor proiecte de o foarte bună calitate.

Astfel, soluțiile oferite de firma noastră sunt întotdeauna concrete, flexibile și personalizate, bazându-se pe ciclul de viață ideal al unui proiect IT.

 • Analiza

  Obiectivele fazei de analiză sunt:

  • comunicarea cu partenerul/clientul prin diferite mijloace (chestionare, mese rotunde, etc ) în vederea obținerii informațiilor legate de cerințele proiectului și de diverse idei și expectative;
  • înțelegerea exigențelor și necesităților atât exprimate cât și neexprimate ale clientului;
  • examinarea aprofundată a situației inițiale și determinarea cerințelor tehnice;
  • elaborarea planului inițial și evaluarea efortului necesar;
  • constituirea echipei care va realiza proiectul.
 • Proiectarea

  Scopul proiectării constă în definirea tuturor componentelor proiectului într-o formă detaliată. Participarea clientului este încurajată.

  Etapele proiectării sunt:

  • alegerea metodologiei de proiectare;
  • definirea mediului tehnic și selectarea instrumentelor de dezvoltare, testare și monitorizare;
  • împarțirea pe arii de responsabilitate a echipei implicate în proiect;
  • detalierea timpilor necesari și a costurilor proiectului.
 • Dezvoltarea

  Această etapă presupune dezvoltarea proiectului până la obținerea produsului final solicitat. Totodată, în acest punct, produsul va fi prezentat clientului pentru o analiză finală înaintea testării.

 • Testarea

  Scopul testării este de a verifica funcționarea corectă a tuturor componentelor și subansamblelor produsului. Procesul de testare presupune:

  • stabilirea metodelor de testare și definirea cazurilor și scenariilor de test;
  • eliminarea diverselor probleme tehnice sau bug-uri apărute, utilizându-se instrumentele de testare stabilite anterior.

  În acest moment proiectul este finalizat.

 • Mentenanța

  Mentananța este necesară în special pentru acele produse care au nevoie de update-uri periodice și suport tehnic. Tot aici se efectuează și micile modificări ale proiectului apărute ca urmare a unor cerințe ulterioare.